ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
141496 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,440.00 27/03/2562 514/60/62/286 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
141497 ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๔-๘๗๘๙-๐๘-๑ จำนวน ๔ เส้น (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 28/03/2562 331/30/030/2562 แขวงทางหลวงระนอง
141498 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81,815.00 27/03/2562 514/60/62/285 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
141499 จ้างติดตั้งจอ LED พร้อมชุดถ่ายทอดและการเชื่อมสัญญาณระบบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,500.00 14/03/2562 514/-/62/273 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
141500 งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา 4,350,000.00 28/03/2562 สพ./eb/36/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
141501 จ้างติดตั้งเครื่องเสียงบริเวณงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,600.00 14/03/2562 514/-/62/272 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
141502 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 391,000.00 15/03/2562 515/60/62/283 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
141503 จ้างตกแต่งดอกไม้และป้ายผ้าแพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,000.00 14/03/2562 514/-/62/271 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
141504 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 2,892.00 15/03/2562 515/35/62/282 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
141505 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 38,950.00 27/03/2562 642/60/62/158 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
141506 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.226+425 - กม.229+395 (LT.), กม.232+000 - กม.234+000 (LT.), กม.233+425 - กม.235+570 (RT.) และกม.240+000 - กม.240+775 (RT.) ปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร 498,385.00 22/03/2562 สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 1/1.3/862 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
141507 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก จำนวน 3 รายการ 336,702.84 08/02/2562 515/-/62/275 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
141508 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 549.00 27/03/2562 643/40/62/212 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
141509 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 13 รายการ 9,200.00 28/03/2562 กบ.3/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
141510 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 410300 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ระหว่าง กม.171+657-กม.179+000 (ด้านขวาทาง) และทางหลวงหมายเลข 4142 ตอนควบคุม 41420100 ตอน บ้านใน-บ้านโฉ ระหว่าง กม.0+000-กม.10+000 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง 850,000.00 27/03/2562 สฎ.2/eb/3/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 141,496 ถึง 141,510 จาก 154,224 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.