ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319,298.70 10/05/2565 314/35/65/208 แขวงทางหลวงพัทลุง
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 6,224.00 12/05/2565 643/40/65/277 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ 259,700.00 12/11/2564 626/45/ซ/22/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 5,500.00 11/05/2565 643/40/65/275 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 60,090.00 11/05/2565 643/60/65/273 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 56,200.00 11/05/2565 643/60/65/272 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20,760.00 12/11/2564 626/40/ซ/18/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 5,300.00 11/05/2565 643/40/65/276 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
114 ซื้อกรองน้ำมันเครื่องต่างๆ 2 รายการ จำนวน 1 งาน 1,440.00 11/05/2565 718/30/65/126 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
115 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 10 รายการ 12,720.00 12/05/2565 536/60/65/130 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
116 กรองน้ำมันเครื่องต่างๆ 3 รายการ จำนวน 1 งาน 2,690.00 11/05/2565 718/30/65/125 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
117 ซื้อกรองน้ำมันเครื่องต่างๆ 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,660.00 11/05/2565 718/30/65/124 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมหมวดฯ สว่างแดนดิน 10,020.00 11/05/2565 642/60/65/180 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
119 อุปกรณ์ซ่อมบำรุงและกรองน้ำมันเครื่อง 4 รายการ จำนวน 1 งาน 4,000.00 11/05/2565 718/30/65/123 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
120 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงและกรองน้ำมันเครื่อง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,550.00 11/05/2565 718/30/65/122 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 154,224 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.