ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) 27,292.00 12/05/2565 438/70/65/138 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
77 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 271,373.40 15/11/2564 626/35/ซ/25/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11,076.00 12/11/2564 626/60/ซ/24/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,000.00 11/05/2565 634/60/253/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
80 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเศลหมุนเร็ว (บี๗) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 302,382.00 29/04/2565 515/35/65/295 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 6,200.00 12/11/2564 626/60/ซ/23/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
82 วัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 20,940.00 12/05/2565 431/70/65/271 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
83 วัสดุเกษตร จำนวน ๕ รายการ 20,940.00 12/05/2565 431/70/65/271 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก – ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,810.00 10/05/2565 151/30/65/งท.36/สด. ศูนย์สร้างทางลําปาง
85 จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint P355d จำนวน 1 ชุด 3,500.00 28/04/2565 515/-/65/294 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
86 ซื้อวัสดุเกษตร 17,040.00 11/05/2565 318/70/65/188 แขวงทางหลวงสตูล
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 46,400.00 10/05/2565 318/60/65/186 แขวงทางหลวงสตูล
88 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 0.00 10/05/2565 411/งท/04/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
89 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Smart Tank 615 จำนวน ๑ รายการ 30,000.00 09/04/2565 515/20/65/293 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,500.00 12/05/2565 522/60/65/163 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 154,224 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.