ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,000.00 21/09/2565 151/30/65/งท.66/สด. ศูนย์สร้างทางลําปาง
2 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางคูวัด ถึง บางพูน ระหว่าง กม.12+392 ถึง กม.13+610 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 37 ต้น) 467,040.00 21/09/2565 416/-/202 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 ซื้อชุดสัญญาณไฟวับวาบหลังคา 24 V (อิเลคทรอนิคส์) เพื่อติดตั้งเครื่องจักร หมายเลข 74-6270-21-4 รุ่น NPR75H5NAH ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 19/01/2565 320/30/65/26/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,200.00 21/09/2565 151/30/65/งท.65/สด. ศูนย์สร้างทางลําปาง
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ ยานพาหนะ หมายเลข 44-8999-11-8 รุ่น VIGO 2.5 E ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,280.00 23/12/2564 320/30/65/16/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร หมายเลข 82-6108-10-1 รุ่น ZX170W-3 ยี่ห้อ HITACHI จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,076.00 23/12/2564 320/30/65/23/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องจักร หมายเลข 41-5038-79-0 รุ่น 120G ยี่ห้อ CATERPILLAR จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,600.00 23/12/2564 320/30/65/24/336 สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร หมายเลข 41-5038-79-0 รุ่น 120G ยี่ห้อ CATERPILLAR จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,300.00 23/12/2564 320/30/65/18/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 ซื้อวีสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 7,650.00 17/08/2565 423/40/65/249 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 9,600.00 22/09/2565 55070/65/185 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร หมายเลข 82-6077-02-0 รุ่น PC200-6 ยี่ห้อ KOMATSU จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,800.00 08/03/2565 320/30/65/60/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800 61,578.00 22/09/2565 151-จป./60/65/097 ศูนย์สร้างทางลําปาง
13 ซื้อของใช้ในโรงงานเพื่อใช้กับเครื่องจักร และยานพาหนะงานเงินทุนฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,640.00 08/03/2565 320/85/65/95/401 สำนักงานทางหลวงที่ 16
14 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน ทับไทร - เทพนิมิต ที่บริเวณ กม.24+400 ด้านซ้ายทาง กรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน ก - 1768 จันทบุรี (ป้ายแดง) ชนชำรุดเสียหาย 18,430.00 01/08/2565 423/-/65/12 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 12 รายการ 383,340.00 21/09/2565 416/60/201 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 171,423 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.