ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1281 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางระกำ - บ่อทอง ระหว่าง กม.1+644 - กม.1+840 LT., กม.9+800 - กม.10+052 RT. 2,000,000.00 25/01/2565 พล.1(ค)/39/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
2 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอน ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.273+324 - กม.274+324 ปริมาณงาน 1 แห่ง 500,000.00 20/01/2565 444/-/65/130 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.65+195 - กม.67+510 1,000,000.00 25/01/2565 พล.1(ค)/38/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่ กม.53+900 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 10,470,000.00 25/01/2565 - แขวงทางหลวงนครนายก
5 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ตอน 2 ระหว่าง กม.59+000 - กม.62+350 , กม.67+400 - กม.72+100 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 7,988 M. 14,394,300.00 25/01/2565 - แขวงทางหลวงนครนายก
6 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอน ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.270+813 - กม.271+788 ปริมาณงาน 1 แห่ง 500,000.00 20/01/2565 444/-/65/129 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 683.80 25/01/2565 514/35/65/220 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,990.00 25/01/2565 514/40/65/219 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,730.00 25/01/2565 514/60/65/218 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,555.00 25/01/2565 514/45/65/217 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว 320,000.00 25/01/2565 636/60/65/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ชนิดเกล็ด 99,000.00 25/01/2565 สท/85/65/113 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ-ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.18+000 - กม.21+735 ระยะทาง 3.735 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 70,000,000.00 25/01/2565 สต 16/2565 แขวงทางหลวงสตูล
14 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๙๑+๐๗๐.๐๐ (SB) และ กม.๗๙๔+๙๗๕.๐๐(NB)ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12,000,000.00 25/01/2565 eb.ลป.2/3/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร-คลองขุด ระหว่าง กม.67+322-กม.67+747 LT. ระยะทาง 0.425 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 58 รายการ 19,200,000.00 25/01/2565 สต 15/2565 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 141,512 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582