ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางจราจร แบบยกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนแยกวัดสนามไชย-แยกวัดกระดังงา ระหว่าง กม.๑๕+๗๐๐ - กม.๑๖+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร 30,000,000.00 28/03/2565 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
77 งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า แบบติดเครน 2,800,000.00 28/03/2565 ร่างขอบเขตของงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
78 งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาขนาดใหญ่พิเศษ (ภาคอีสาน)ภายในด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1 หลัง 947,000.00 28/03/2565 ร่างขอบเขตของงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
79 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ที่ กม.๕+๗๒๐ LT., RT. สะพานข้ามคลองสาม ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15,000,000.00 28/03/2565 ว.65-094 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
80 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน พิมพา - หนองข้างคอก ระหว่าง กม.๔๖+๗๐๐ RT., LT. สะพานต่างระดับบางปะกง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28,250,000.00 28/03/2565 ว.65-093 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
81 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Road Lighting (HIGH MAST) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ที่ กม.๒๙+๕๐๐ - กม.๓๐+๕๘๐ (ร่องกลาง) ปริมาณงาน ๑๑ ต้น 5,700,000.00 28/03/2565 ว.65-097 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
82 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ที่ กม.88+100 (แยกรับแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 25,000,000.00 25/03/2565 65037417674 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
83 จ้างก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๘+๒๑๘-กม.๔๕+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ สายทาง 28,514,700.00 25/03/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
84 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการจราจรและการท่องเที่ยว ระหว่าง กม.117+900 - กม.154+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน 18,000,000.00 24/03/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
85 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดพักรถ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๓๕๐ - กม.๘๐+๕๘๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 1,750,300.00 23/03/2565 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
86 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง (SURFACE LEVELING) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ระหว่าง กม.๔๖+๔๐๐ – กม.๔๘+๓๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๑๖๘ ตัน 8,000,000.00 23/03/2565 ว.65-096 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
87 งานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง 119,500,000.00 23/03/2565 - สำนักอำนวยความปลอดภัย
88 งานจ้างเหมาทำงานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification and Architecture Work) ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา ที่ กม.๑๔๙+๐๐๐ LT. บริเวณทางแยกต่างระดับอู่ตะเภา ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10,000,000.00 23/03/2565 ว.65-095 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
89 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - แขวงคลองสองต้นนุ่น ระหว่าง กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๑+๑๕๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) สะพานคลองประเวศบุรีรมย์ ปริมาณงาน ๙,๖๗๒.๐๐ ตร.ม. 11,650,000.00 22/03/2565 ว.65-092 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
90 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ระหว่าง กม.๕๓+๓๐๐ - กม.๕๖+๐๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) รวม Ramp ๐๖๐๒, ๐๗๐๒, ๐๗๐๕ ปริมาณงาน ๒๗,๕๘๕.๐๐ ตร.ม. 18,330,000.00 22/03/2565 ว.65-091 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 13,401 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.