ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ระหว่าง กม.390+900 - กม.393+025 60,000,000.00 25/01/2565 TOR แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.19+900 - กม.23+450 ระยะดำเนินการ 3.550 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 50,000,000.00 25/01/2565 - แขวงทางหลวงหนองคาย
3 งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.12+100 - กม.14+100 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2.000 กม. 20,000,000.00 25/01/2565 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
4 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16,708,000.00 13/12/2564 สทล.13/210/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.445+285 - กม.447+890 9,800,000.00 14/12/2564 สทล.7 ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ).1/พ.1/293/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,100,000.00 24/01/2565 440/eb/42/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 ปริมาณงาน 4,050 ตร.ม. 1 แห่ง (3.000 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20,000,000.00 24/01/2565 65017327657 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 9 ที่ กม.145+360 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30,000,000.00 24/01/2565 440/eb/40/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 2 ที่ กม.121+998 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30,000,000.00 24/01/2565 440/eb/39/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง รวมปริมาณงาน 6 แห่ง (8,149 EACH) ทางหลวงหมายเลข 323,3291,3087,3238,3090 และ3273 2,000,000.00 24/01/2565 - แขวงทางหลวงราชบุรี
11 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ แบบกระบะเท จำนวน 12 คัน 50,400,000.00 24/01/2565 eb2-2/..../2565 กองการพัสดุ
12 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ท่าผา - ปางกุ่ม ตอน 1 ที่ กม.2+800 5,469,573.00 24/01/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม ที่ กม.17+060, กม.17+447 และ กม.17+628 16,571,976.00 24/01/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม ที่ กม.17+060, กม.17+447 และ กม.17+628 11,078,340.00 24/01/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 งานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในปราจันสระตรานคร 58,000,000.00 20/01/2565 - ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 12,907 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582