ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ป?งบประมาณ ๒๕๖6 รหัสงาน กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3647 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าชุมชนต้นมะม่วง ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+597 ปริมาณงาน 1 แห่ง(1,032M.) 8,500,000.00 23/09/2565 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ป?งบประมาณ ๒๕๖6 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองควง – หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม.22+000 – กม.23+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง (856 M.) 7,200,000.00 23/09/2565 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง กม.28+200 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13,200,000.00 23/09/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ระหว่าง กม.1+580- กม.2+580 4,850,000.00 23/09/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยบง ระหว่าง กม.12+825-กม.13+530 6,420,000.00 23/09/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.177+380-กม.189+260 (เป็นช่วง ๆ) 8,459,000.00 23/09/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.54+440-กม.64+000 (เป็นช่วง ๆ) 7,360,000.00 23/09/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.0+195-กม.2+084 (เป็นช่วงๆ) 30,000,000.00 23/09/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.4+725-กม.8+420 15,000,000.00 23/09/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0103 ตอน อุ้มผาง-กะแง่คี ระหว่าง กม.171+965-กม.175+075 12,600,000.00 23/09/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด ระหว่าง กม.6+125-กม.9+047 (ด้านขวาทาง) 12,999,000.00 23/09/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๗๗+๗๕๐ - กม.๗๘+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 48,000,000.00 23/09/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.๔+๒๕๐ - กม.๑๐+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41,500,000.00 23/09/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสเซกา (ขาเข้า) จ.บึงกาฬ สถานีท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม สถานีสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร สถานีหนองเรือ (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น สถานีหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี สถานีน้ำพอง (ขาออก)จ.ขอนแก่น สถานีประโคนชัย(ขาออก)จ.บุรีรัมย์ 4,200,000.00 23/09/2565 สคน.1/พ./933 ลว.23 ก.ย. 2565 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
15 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ - กม.๕+๕๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30,000,000.00 23/09/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 14,412 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.