ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 424,897.42 02/05/2565 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/50 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
107 จ้างผลิตและติดตั้งป้าย Tower Sign จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 441,220.58 02/05/2565 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).2/46 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
108 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 39,288.00 02/05/2565 336/35/85/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในเดือน เมษายน 2565 68,972.20 28/04/2565 สำนักบริหารบำรุงทาง
110 จ้างเหมาตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติกเพ้นท์ตอน สามแยกบ้านกรูด - ปากคลองบ้านกรูดที่ กม.9+500 และ กม.10+190 18,224.00 02/05/2565 333/-/65/242 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
111 จ้างระบบไฟฟ้า ระบบตัวถังและอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย ของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-6548-07-3 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 189,957.10 28/04/2565 310/B/-/65/34 สำนักงานทางหลวงที่ 18
112 งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์ CCTV ETS MS บริเวณจุดพักรถหนองรี ด้านขาเข้าและขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 179,181.83 03/05/2565 260/จ./65/135 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 145,730.00 03/05/2565 411/60/65/269 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
114 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification and Architecture Work) ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน พิมพา - หนองข้างคอก ระหว่าง กม.๗๒+๗๐๐ - กม.๗๓+๓๐๐ RT. บริเวณขนานทางสายหลัก ทล.๗ บริเวณทางด่านเก็บเงินบ้ 13,500,000.00 03/05/2565 ว.65-100 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
115 จ้างก่อสร้างคันทาง และผิวจราจรบริเวณคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.25+520 2,418,206.08 02/05/2565 e-สพ.1/ปศ/56/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
116 จ้างเหมาตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติกเพ้นท์ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล ระหว่าง กม.7+555 และ กม.7+641 10,345.00 02/05/2565 333/-/65/237 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
117 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6,000 ลิตร 179,700.00 26/04/2565 329/35/65/147 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24,300.00 28/04/2565 437/60/65/289 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
119 ซื้อวัสดุจราจร 10,500.00 28/04/2565 437/60/65/288 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
120 ซื้อวัสดุจราจร 21,090.00 28/04/2565 437/60/65/287 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 29,836 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.