ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 292,366.80 10/05/2565 615/35/65/168 แขวงทางหลวงสุรินทร์
32 ซื้อป้ายคนข้ามถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๐.๗๕ x ๐.๗๕ ม. จำนวน ๘ ชุด 176,000.00 10/05/2565 615/60/65/167 แขวงทางหลวงสุรินทร์
33 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.90+000 - กม.93+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,295 ตร.ม. 499,870.00 09/05/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
34 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศนืทางหลวง325ตอนควบคุม0102 499,987.00 10/05/2565 สส(จ)/162/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
35 จ้างเหมาทำการงานปลูกต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน0802 ตอนขอนแก่น-พรหมนิมิตร ระหว่างกม.561+850-กม.567+052(เป็นช่วงๆ) 111,000.00 10/05/2565 621/จ/65/113 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
36 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลส์ 456,126.68 06/05/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ 97,950.00 09/05/2565 527/45/65/162 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
38 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาสมิง – นนทรีย์ ระหว่าง กม.17+790 – กม.18+070 ปริมาณงาน 1,540 ตารางเมตร 492,000.00 03/05/2565 425/-/65/166 แขวงทางหลวงตราด
39 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินสูง – ด่านชุมพล ระหว่าง กม.11+830 – กม.12+138 ปริมาณงาน 1,540 ตารางเมตร 498,600.00 10/05/2565 425/-/65/171 แขวงทางหลวงตราด
40 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน พระประโทน – สระกระเทียม – คลองอีจาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,217,200.00 10/05/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
41 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน พระประโทน – สระกระเทียม – คลองอีจาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 856,057.00 10/05/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
42 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน พระประโทน – สระกระเทียม – คลองอีจาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,255,203.00 10/05/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
43 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๑ รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน พระประโทน – สระกระเทียม – คลองอีจาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,296,000.00 10/05/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
44 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน พระประโทน – สระกระเทียม – คลองอีจาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,097,172.00 10/05/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน Extension Of Existing R.C.Box Culverts โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800 289,419.00 22/04/2565 151/60/65/44 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 29,836 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.