ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด ระหว่าง กม.6+125-กม.9+047 (ด้านขวาทาง) 12,999,000.00 23/09/2565 สทล.4 (วผ.)/080 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๗๗+๗๕๐ - กม.๗๘+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 48,000,000.00 23/09/2565 สทล.10.2/148/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.๔+๒๕๐ - กม.๑๐+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41,500,000.00 23/09/2565 สทล.10.2/191/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
19 จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสเซกา (ขาเข้า) จ.บึงกาฬ สถานีท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม สถานีสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร สถานีหนองเรือ (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น สถานีหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี สถานีน้ำพอง (ขาออก)จ.ขอนแก่น สถานีประโคนชัย(ขาออก)จ.บุรีรัมย์ 4,200,000.00 23/09/2565 สคน.2/ผ./124/65 ลว. 19 ก.ย. 2565 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
20 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ - กม.๕+๕๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30,000,000.00 23/09/2565 สทล.10.2/95/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
21 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๗๔+๓๑๕ - กม.๗๖+๙๒๕ ผลผลิต ๑ แห่ง 24,700,000.00 23/09/2565 สทล.10.2/90/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
22 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกสูง นางรอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๔+๑๑๔ - กม.๔๕+๔๐๐ ปริมาณงาน ๒๗,๐๗๕ ตารางเมตร 25,000,000.00 23/09/2565 สทล.10.2/140/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๙ ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30,000,000.00 23/09/2565 สทล.10.2/186/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๗ ตอน โนนสูง - ขามสะแกแสง ระหว่าง กม.๑๕+๙๗๕ - กม.๑๖+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40,000,000.00 23/09/2565 สทล.10.2/178/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
25 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน ปะคำ - นางรอง ระหว่าง กม.๑๓๒+๙๐๐ - กม.๑๓๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10,000,000.00 23/09/2565 สทล.10 ขท.บุรีรัมย์.1/พ.1/23/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
26 จ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักลาดบัวหลวง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1,000,000.00 23/09/2565 สคน.2/ผ./123/65 ลว 19 ก.ย. 65 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
27 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.๒๔+๑๑๐ - กม.๒๔+๒๓๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15,000,000.00 23/09/2565 สทล.10.2/116/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
28 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน โคกตะแบก - ประโคนชัย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๓+๙๗๐ - กม.๑๔๖+๐๙๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25,000,000.00 23/09/2565 สทล.10.2/127/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
29 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ลำปลายมาศ - หนองโดนน้อย ระหว่าง กม.๔๕+๘๔๒ - กม.๔๖+๙๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 11,200,000.00 23/09/2565 สทล.10.2/86/2566 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
30 จ้างงานปรับปรุงแท่นชั่งน้ำหนักของสถานีตรวจสอบน้ำหนักทุ่งสง (ขาออก) จ.นครศรีธรรมราช 10,000,000.00 23/09/2565 สคน.1/ผ./169/65 ลว. 21 กันยายน 2565 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 32,512 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.