ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
28171 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 32,330.00 14/02/2562 432/60/62/186 แขวงทางหลวงสระบุรี
28172 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 9,300.00 14/02/2562 432/60/62/185 แขวงทางหลวงสระบุรี
28173 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 45,000.00 14/02/2562 432/85/62/184 แขวงทางหลวงสระบุรี
28174 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 6,160.00 12/02/2562 432/60/62/183 แขวงทางหลวงสระบุรี
28175 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 66,760.00 12/02/2562 432/60/62/182 แขวงทางหลวงสระบุรี
28176 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2562 7,871.00 11/02/2562 432/จ/62/181 แขวงทางหลวงสระบุรี
28177 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 960.00 11/02/2562 432/60/62/180 แขวงทางหลวงสระบุรี
28178 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 6,800.00 11/02/2562 432/60/62/179 แขวงทางหลวงสระบุรี
28179 ว้สดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 25,476.00 11/02/2562 432/60/62/178 แขวงทางหลวงสระบุรี
28180 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 66,760.00 11/02/2562 432/60/62/177 แขวงทางหลวงสระบุรี
28181 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 33,380.00 08/02/2562 432/60/62/176 แขวงทางหลวงสระบุรี
28182 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 2,780.00 08/02/2562 432/40/62/175 แขวงทางหลวงสระบุรี
28183 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (ติดตั้งไฟสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล (Solar Cell) บนเสาไฟสัญญาณแบบสูง (MAST ARM) ) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอนตาลเดี่ยว- ซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม.6+600 (จุดกลับรถ) - กม.31+200 (จุดกลับรถ) 378,000.00 07/02/2562 432/จ/62/190 แขวงทางหลวงสระบุรี
28184 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29,450.00 07/02/2562 432/60/62/174 แขวงทางหลวงสระบุรี
28185 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 50,070.00 07/02/2562 432/60/62/173 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 28,171 ถึง 28,185 จาก 29,836 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.