ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จัดซื้อจัดจ้าง รายกไตรมาส ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 39,693.00 04/04/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
92 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,304.00 01/01/2565 - สำนักแผนงาน
93 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57,249.47 04/04/2565 65047028008 แขวงทางหลวงปัตตานี
94 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,688.80 01/04/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ แขวงทางหลวงอ่างทอง
95 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 12,340.00 01/04/2565 - แขวงทางหลวงธนบุรี
96 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ 2) 6,885.00 01/04/2565 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
97 รายงานรายไตรมาส มกราคม - มีนาคม 2565 10,818.85 03/01/2565 ไตรมาส 2 ม.ค - มี.ค 65 กองฝึกอบรม
98 รายไตรมาศ งวดที่ 2 ปี 2565 74,818.16 31/03/2565 สรุปรายไตรมาศ งวดที่ 2 ปี 2565 แขวงทางหลวงชุมพร
99 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 3,203,764.76 31/03/2565 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
100 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 (งานเงินทุนฯ) 30,560.00 31/03/2565 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 65 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
101 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2565 ถึงเดือน มี.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,050.00 31/03/2565 แขวงทางหลวงระยอง
102 รายงานประจำไตรมาสที่1 เดือน ตุลาคม 2564- ธันวาคม 2564 31,462.41 04/01/2565 รายงานไตรมาง1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
103 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 ถึง ธ.ค. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,336.36 04/01/2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.64) สำนักงานทางหลวงที่ 3
104 สรุปรายไตรมาศที่ 1 ปี 2565 43,758.95 01/10/2564 รายไตรมาศที่1 ปี 2565 แขวงทางหลวงชุมพร
105 สรุปรายไตรมาศ ที่ 4 ปี 2564 113,398.05 01/07/2564 สรุปรายไตรมาศ ที่4 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 91 ถึง 105 จาก 3,361 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.