ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 5,839.01 11/04/2565 คค 06023/สพ.1/-/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ) ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565 49,575.83 11/04/2565 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
48 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2565 80,321.80 11/04/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
49 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) 40,155.00 11/04/2565 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
50 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 (งานเงินทุน) 22,012.38 11/04/2565 ไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงพังงา
51 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 82,893.48 11/04/2565 ไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงพังงา
52 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญองสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) 89,417.17 07/04/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน (พ.1)/54 แขวงทางหลวงลำพูน
53 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,507.00 01/01/2565 629/50/65/61,629/50/65/62,629/60/65/70 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
54 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0.00 01/01/2565 629/50/65/61,629/50/65/65,629/60/65/70 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาสที่ 2 74,497.00 08/04/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส ที่ 2 แขวงทางหลวงตราด
56 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) 27,943.72 07/04/2565 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
57 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจง) 39,964.50 07/04/2565 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 2 45,626.20 01/03/2565 * สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
59 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง รายไตรมาส 2 134,564.00 07/04/2565 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
60 รายงานไตรมาส 2 86,562.00 07/04/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 3,361 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.