ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
3226 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบตัวถังและกะบะของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8935-10-9 จำนวน 9 รายการ 39,960.00 30/04/2562 310/B/-/62/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3227 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6494-94-0 จำนวน 10 รายการ 50,095.00 30/04/2562 310/B/30/62/73 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3228 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562) 91,126.83 30/04/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3229 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบตัวถังและกะบะของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8935-10-9 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,960.00 30/04/2562 310/B/-/62/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3230 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 85,350.00 30/04/2562 310/35/62/56 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3231 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม -มีนาคม 2562) 91,126.83 01/01/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3232 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 ถึงเดือน มี.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 131,026.32 30/04/2562 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3233 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 53,963.11 30/04/2562 - แขวงทางหลวงยะลา
3234 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30,407.00 30/04/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3235 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 8,200.00 30/04/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3236 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2(เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) งานเงินทุนหมุนเวียน 32,112.00 30/04/2562 - แขวงทางหลวงตรัง
3237 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2(เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) 23,334.00 30/04/2562 - แขวงทางหลวงตรัง
3238 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 212,344.20 30/04/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3239 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคา พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๒) 75,408.25 29/04/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3240 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-3 จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168,695.00 29/04/2562 310/B/30/62/69 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 3,226 ถึง 3,240 จาก 3,361 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.