ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,862.50 01/07/2565 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
2 รายไตรมาส 4 กรกฎาคม-กันยายน 2565 229,270.00 01/07/2565 รายไตรมาส 4 กรกฎาคม-กันยายน 2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,570.89 19/09/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 151,425.47 19/09/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) 43,901.39 01/04/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565) 44,845.00 01/01/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564) 45,445.34 01/10/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 31,854.00 12/09/2565 พ1/65/316 แขวงทางหลวงแพร่
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 27,930.00 12/09/2565 พ1/65/315 แขวงทางหลวงแพร่
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 46,084.80 12/09/2565 พ1/65/314 แขวงทางหลวงแพร่
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2565) 60,457.09 12/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) 2,407.50 04/07/2565 สำนักงานตรวจสอบภายใน
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 3,926.00 03/01/2565 สำนักงานตรวจสอบภายใน
14 ซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1A-400A ดร๊อปเอาท์ แอลทีสวิทซ์ จำนวน 12 ชิ้น 19,800.00 01/09/2565 415/85/65/220 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 46,062.02 06/07/2565 พ1/65/295 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,516 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.