ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+731 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 9,731.00 M.(ปริมาณงาน 108 SET) 3,845,000.00 13/01/2565 ธบ./e/3/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ทางหลวงในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครพนม ปริมาณงาน 27 แห่ง 9,000,000.00 21/01/2565 8/2565 แขวงทางหลวงนครพนม
3 จ้างเหมาทำงานขุดลอกท่อระบายน้ำ ทล.3 ตอน0401 ตอนชลบุรี-ศรีราชา ระหว่าง กม.96+890-กม.97+590และ กม.99+210-กม.100+370 ทล.3241 ตอน0101 ตอนศรีราชา-อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ระหว่าง กม.4+100-กม.4+600 และ กม.9+250-กม.9+480 ด้านขวาทาง (หมวดฯบางแสน) ปริมาณงาน 2,590 เมตร 470,500.00 21/01/2565 428/-/65/91 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๔ ตอน ไสไทย-สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ระหว่าง กม.๕+๑๐๐ – กม.๕+๕๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๓ ตอน อ่าวน้ำเมา-หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๐+๑๓๐ 23,000,000.00 21/01/2565 e-กบ.22/2565 แขวงทางหลวงกระบี่
5 งานจ้างเหมากิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ระหว่าง กม.๒๓+๓๐๐ – กม.๒๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30,000,000.00 21/01/2565 e-กบ.20/2565 แขวงทางหลวงกระบี่
6 ขายทอดตลาดวัสดุ ชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ 0.00 21/01/2565 สทล.15 ขท.ชุมพร/พ.2/99 แขวงทางหลวงชุมพร
7 จ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ ม.09/52 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง ที่ กม.92+000 (ขาเข้า กทม.) 4,300,000.00 20/01/2565 สบ.(ค)/28/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3040 ตอนควบคุม 0200 ตอน จันทร์ลาด - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.19+375 - กม.23+400 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 5,200,000.00 19/01/2565 สพ.2/คัดเลือก/12/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
9 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0400 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน ตอน 2 ระหว่าง กม.94+990 - กม.97+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 900,000.00 19/01/2565 สพ.2/คัดเลือก/14/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
10 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งคอก - เบญพาด ระหว่าง กม.13+535 - กม.14+935 ปริมาณงาน 1 แห่ง 5,000,000.00 19/01/2565 สพ.2/คัดเลือก/10/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
11 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ตอน 2 ระหว่าง กม.69+390 - กม.76+030 ปริมาณงาน 1 แห่ง 3,000,000.00 19/01/2565 สพ.2/คัดเลือก/11/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 1 ระหว่าง กม.15+335 - กม.18+970 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,800,000.00 19/01/2565 สพ.2/คัดเลือก/13/2565 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
13 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๕๘+๙๐๐ – กม.๖๖๐+๒๑๗ 21,667,000.00 20/01/2565 รน eb.21/2565 แขวงทางหลวงระนอง
14 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ – กระบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๔๓+๖๖๒ – กม.๕๔๓+๘๖๒ 26,596,000.00 20/01/2565 รน eb.20/2565 แขวงทางหลวงระนอง
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,100,000.00 20/01/2565 สทล12/eb/21/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,210 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582