ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 2,800,000.00 23/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 1 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
2 งานจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์บริการข้อมูล Call Center 30,000,000.00 23/09/2565 กท./eb.39/2565 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.27+400 - กม.30+000 10,000,000.00 22/09/2565 กพ./e-bd4/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.77+000 - กม.80+375 15,000,000.00 22/09/2565 กพ./e-bd3/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0102 ตอน มอเจริญ - หนองแดน ระหว่าง กม.24+175 - กม.26+300 12,000,000.00 22/09/2565 กพ./e-bd2/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.0+020 - กม.1+650 15,000,000.00 22/09/2565 กพ./e-bd1/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 กิจกรรมการอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ทล. 101 ตอนควบคุม 0403 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) 1,200,000.00 21/09/2565 ยกเลิกประกาศฯ 1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งเก๋ง นอกเงินทุน จำนวน 1 รายการ 0.00 21/09/2565 คค 06037/พ.4/4/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ซื้อวัสดุคัดเลือก ก จำนวน 1,590 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม ที่ กม.17+060 ,กม.17+447,กม.17+628 499,260.00 09/09/2565 718/ปน/60/65/222 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 17,727.76 15/09/2565 090/40/65/45 กองการเจ้าหน้าที่
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอปลวกแดง กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ระหว่าง กม.17+235 - กม.18+455 (หมู่บ้านพงลำดวน) 9,970,000.00 15/09/2565 รย./eb/15/2565 แขวงทางหลวงระยอง
12 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ที่ กม.177+080 ด้านขวาทาง พื้นที่หมวดทางหลวงหนองไผ่ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) 1,200,000.00 14/09/2565 บพ.(พ.1)/2/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงหนองไผ่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ที่ กม.177+080 ด้านขวาทาง พื้นที่หมวดทางหลวงหนองไผ่ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) 1,900,000.00 14/09/2565 บพ.(พ.1)/1/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี พ.ศ.2565 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.46+480-กม.49+300 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 7,932,500.00 09/09/2565 ตก.2/e 60/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการการใช้ช่องจราจรบนทางหลวง (Lane Management System : LMS) บนทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ที่ กม.๒๙+๐๐๐ ขาเข้า 1,230,000.00 12/09/2565 สป.1/eb5/2565 สำนักอำนวยความปลอดภัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,539 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.