ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรณีลืมเงินทอนหรือลืมจ่ายค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ ต้องทำอย่างไร
ลงวันที่ 05/11/2561

กรณีลืมเงินทอนหรือลืมจ่ายค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ ต้องทำอย่างไร
กรณีลืมเงินทอนก่อนนะครับ ให้ผู้ใช้ทางติดต่อไปที่สายด่วน 1586 กด 7 แจ้งข้อมูลการผ่านทาง เช่น ช่องทาง วัน เวลา และด่านฯ ที่ท่านผ่าน พร้อมติดต่อขอรับเงินทอนคืน ที่ด่านนั้น ภายในกำหนด 30 วัน หลังจากวันที่ผ่านทาง โดยท่านต้องนำใบเสร็จค่าผ่านทาง และประตัวประชาชนของท่านมาด้วยทุกครั้ง สำหรับกรณีลืมกระเป๋าสตางค์หรือไม่ได้นำเงินค่าผ่านทางมาด้วย เจ้าหน้าที่จะให้รถผ่านด่านแล้วชิดซ้ายจากนั้นจะพาไปที่อาคารศูนย์ควบคุมด่านฯ เพื่อบันทึกรายละเอียดชื่อผู้ขับขี่และทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องมาชำระเงินค่าผ่านทางภายใน 7 วัน หากเกินกว่านั้นจะแจ้งความดำเนินคดี และปรับ 10 เท่าของค่าผ่านทางเช่นกันครับ

 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.