ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ลงวันที่ 30/07/2564

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ กรมทางหลวง ปี 2563

 

(บันทึกเสนออธิบดี)

(ใบสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกรมทางหลวง ปี 2563)

 

หน้าปก

สารบัญ

 

 

สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานในส่วนกลาง

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

ส่วนกลาง ชุดที่ 1
ส่วนกลาง ชุดที่ 2
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 

สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานในภูมิภาค 

สำนักงานทางหลวงที่ 1

 

สำนักงานทางหลวงที่ 2

 

สำนักงานทางหลวงที่ 3

 

สำนักงานทางหลวงที่ 4

สำนักงานทางหลวงที่ 5

 

สำนักงานทางหลวงที่ 6

 

สำนักงานทางหลวงที่ 7

 

สำนักงานทางหลวงที่ 8

สำนักงานทางหลวงที่ 9

 

สำนักงานทางหลวงที่ 10

 

สำนักงานทางหลวงที่ 11

 

สำนักงานทางหลวงที่ 12

สำนักงานทางหลวงที่ 13

 

สำนักงานทางหลวงที่ 14

 

สำนักงานทางหลวงที่ 15

 

สำนักงานทางหลวงที่ 16

สำนักงานทางหลวงที่ 17

 

สำนักงานทางหลวงที่ 18

 

ศูนย์สร้างทาง

 

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน

 

 

 


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582