ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 03/10/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 1,372 Download
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2562 (แนบ 2-4) 598 Download
ตารางแสดงข้อมูล ชื่อ อายุ อายุราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปี พ.ศ.2562 1,003 Download
ข่าวไทยโพสต์ "ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562" 550 Download
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 1,228 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 421 Download
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2563 (แนบ 2-4) 222 Download
ตารางแสดงข้อมูล ชื่อ อายุ อายุราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปี พ.ศ.2563 1,716 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.