ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงวันที่ 25/06/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 682 Download
แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 732 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.