ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง
ลงวันที่ 26/04/2564

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน

Mr.APISIT PROMASEN


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-6595 โทรสาร 0-2354-6625


ประวัติการรับราชการ

1 พฤศจิกายน  2531

วิศวกรโยธา  3  กองวางแผน

1 พฤศจิกายน  2533

วิศวกรโยธา  4  กองวิเคราะห์และวิจัย

1 ตุลาคม  2537

วิศวกรโยธา 5  สำนักงานทางหลวงที่ 1

27 สิงหาคม  2540 

วิศวกรโยธา  6  สำนักทางหลวงที่ 1 

30 เมษายน  2542  

วิศวกรโยธา 7   สำนักทางหลวงที่ 1

21 มิถุนายน  2547

วิศวกรโยธา 8   สำนักทางหลวงที่ 3

11 ธันวาคม  2551

ผู้อำนวยการแขวงการทาง  แขวงการทางนครพนม

3 มีนาคม  2554  

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษาทาง)  สำนักทางหลวงที่ 2

19 ธันวาคม 2554 

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 2

4 เมษายน 2560

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง

15 กันยายน 2560

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.