ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 15/02/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมทางหลวง พ.ศ.2562 1,031 Download
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ 255 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582