ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จริยธรรมข้าราชการ
ลงวันที่ 28/03/2565
     
   
 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 56 Download
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 55 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.