ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ลงวันที่ 05/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 148 Download
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 220 Download
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 128 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582