ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวง พ.ศ. 2563 - 2567 1,028 Download
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมทางหลวง 1,152 Download
แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ปรับปรุงเพิ่มเติม (พ.ศ. 2563 - 2565) 1,062 Download
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมทางหลวง 603 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.