ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด 121 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ปี 2563 142 Download
อทล.ให้โอวาทการอบรมหลักสูตร “ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่” 124 Download
อทล. ให้โอวาทการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ รุ่นที่ 26” 111 Download
อทล. ให้โอวาทข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นด้านการฝึกอบรมของ กรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2563 126 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ปี 2564 78 Download
เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ปี 2564 80 Download
การประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 11 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582