ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนประเมินความเสี่ยง
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต_ปี 2564 รอบที่ 1 (แผนบริหารความเสี่ยง) 128 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582