ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เกณฑ์ประเมินโครงการย่อย
ลงวันที่ 14/10/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์การประเมินผลสำหรับโครงการย่อย 1,244 Download
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 194 Download
ข้อพิจารณาการประเมินผล 152 Download
ประวัติ (กลุ่มงานประเมินผล) 100 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582