ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง พร้อมรองรับการเดินทางบนทางหลวงในช่วงวันหยุดยาว 13 - 16 พ.ค. 65
ลงวันที่ 12/05/2565

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เนื่องในวันหยุดราชการระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการบูรณาการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยในส่วนของกรมทางหลวงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รถตรวจการณ์ (Mobile VMS) ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทาง พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวง ตำรวจท้องที่ ในการบริหารสัญญาณไฟจราจร และหากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นจะทำการจัดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะทำการคืนพื้นผิวจราจรให้มีช่องจราจรเท่าเดิมหรือให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด และตรวจสอบป้ายระหว่างงานก่อสร้าง ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง เพื่อให้มีผลกระทบต่อการเดินทางน้อยที่สุด และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึง จัดเตรียมห้องน้ำและพื้นที่บริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงทั่วประเทศ ในการรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการจอดพักรถหรือเข้าห้องน้ำอีกด้วย
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหรือขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.