ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงนครพนม จัดโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ลงวันที่ 15/05/2564

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนบนทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุน้อย – นาเหนือ ระหว่าง กม.19+875 - กม.20+910 ณ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา บ้านพระซอง ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.