ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงนครพนม จัดกิจกรรมโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบพร้อมเตรียมการก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
ลงวันที่ 15/05/2564

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบพร้อมเตรียมการก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน บนทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าดอกแก้ว – ปฏิรูป ระหว่าง กม.0+000 – กม.28+000 ระยะทางรวม 28.000 กิโลเมตร ณ โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.