ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.228+020 - กม.230+957.169
ลงวันที่ 04/05/2564

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.228+020 - กม.230+957.169 วันที่ 29 ตุลาคม เวลา 13.30 น.

นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ได้มอบหมายให้ นายไชยสิริ คงพิม รองผู้อำนวยฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.228+020 - กม.230+957.169 โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.