ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศเลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา และพนักงานธุรการ
ลงวันที่ 06/01/2565

ประกาศเลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ในตำแหน่งพนักขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา และพนักงานธุรการ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศเลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ในตำแหน่งพนักขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา และพนักงานธุรการ 182 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.