ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 22/09/2565 ถึง 05/10/2565 ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
2 12/09/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
3 12/09/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
4 12/09/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
5 12/09/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
6 12/09/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
7 16/08/2565 ถึง 30/12/2565 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
8 16/08/2565 ถึง 30/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
9 16/08/2565 ถึง 30/12/2565 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
10 05/08/2565 ถึง 30/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
11 19/07/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
12 19/07/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
13 19/07/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
14 29/03/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
15 29/03/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.