ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 22/12/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 9)
2 20/12/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
3 16/11/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 10)
4 02/11/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ครั้งที่ 6)
5 29/10/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 9)
6 30/09/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
7 15/09/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ครั้งที่ 5)
8 15/09/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
9 16/03/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 5)
10 03/12/2563 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582