ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 14/01/2565 ถึง 31/12/2565 แผนที่สนามสอบ กรมทางหลวง
2 14/01/2565 ถึง 31/01/2565 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
3 04/01/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
4 22/12/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 9)
5 20/12/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
6 17/12/2564 ถึง 31/12/2565 สรุปผลประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธ.ค.64)
7 30/11/2564 ถึง 31/12/2565 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
8 16/11/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 10)
9 02/11/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ครั้งที่ 6)
10 29/10/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 9)
11 30/09/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
12 15/09/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ครั้งที่ 5)
13 15/09/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
14 16/04/2564 ถึง 31/12/2565 เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในกรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
15 16/03/2564 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 5)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582