ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 22/09/2565 ถึง 31/12/2565 สรุปประจำเดือน กันยายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 65)
2 22/09/2565 ถึง 05/10/2565 ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
3 22/09/2565 ถึง 22/05/2567 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
4 19/09/2565 ถึง 31/01/2567 แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ
5 19/09/2565 ถึง 30/09/2565 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
6 19/09/2565 ถึง 30/09/2565 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
7 19/09/2565 ถึง 30/09/2565 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
8 19/09/2565 ถึง 30/09/2565 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
9 19/09/2565 ถึง 30/09/2565 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
10 12/09/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
11 12/09/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
12 12/09/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
13 12/09/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
14 12/09/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
15 09/09/2565 ถึง 31/12/2565 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.