ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 15/05/2564 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอน นาด่าน-สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.1+150-กม.4+000
2 15/05/2564 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.42+239-กม.46+235, กม.55+800-กม.56+630 และ ที่ กม.57+400-กม.57+700
3 15/05/2564 แขวงทางหลวงแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023 ตอน แพร่ – แยกแม่แขม
4 15/05/2564 แขวงทางหลวงแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.101 ตอน แยกนาแหลม-หนองห้า-สวนป่า
5 15/05/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+800 รวมระยะทาง 1.950 กิโลเมตร
6 15/05/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.74+000 - กม.76+600 รวมระยะทาง 2.600 กิโลเมตร
7 15/05/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 รวมระยะทาง 7.000 กิโลเมตร
8 15/05/2564 แขวงทางหลวงนครพนม จัดโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
9 15/05/2564 แขวงทางหลวงนครพนม จัดกิจกรรมโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบพร้อมเตรียมการก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
10 15/05/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จัดประชุมโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
11 04/05/2564 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.250+350 - กม.253+150
12 04/05/2564 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.228+020 - กม.230+957.169
13 23/09/2563 กรมทางหลวง เชิญชวนเอกชนร่วมงานสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก
14 22/09/2563 กรมทางหลวงเชิญชวนเอกชนร่วมงานสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
15 05/03/2562 กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างสะพานข้าม ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582