ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/05/2565 ทล.เตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเป็นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ย้ำจ่ายค่าผ่านทางช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
2 19/05/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
3 18/05/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
4 18/05/2565 กรมทางหลวงเร่งสำรวจออกแบบโครงข่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตกบน ทล. 4 สาย อ.กะเปอร์ – อ.สุขสำราญ จ.ระนอง รองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
5 18/05/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
6 16/05/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
7 15/05/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2565
8 14/05/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2565
9 13/05/2565 กรมทางหลวงพร้อมรับฤดูฝน สั่งการทุกหน่วยงานเคลียร์เส้นทางทั่วประเทศ-ช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย รมว.คมนาคม
10 13/05/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
11 12/05/2565 กรมทางหลวง พร้อมรองรับการเดินทางบนทางหลวงในช่วงวันหยุดยาว 13 - 16 พ.ค. 65
12 12/05/2565 กรมทางหลวงแนะนำ 5 เส้นทางชมเขื่อน เที่ยวหยุดยาวเดือนพฤษภาคม กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
13 12/05/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ 12 พฤษภาคม2565
14 11/05/2565 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
15 10/05/2565 กรมทางหลวงเร่งขยาย ทล.4009 สายสุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร เป็น 4 ช่องจราจร เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไทย คืบหน้ากว่า 50% คาดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2566
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.