ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศเลื่อน
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 06/01/2565 ถึง 06/03/2565 ประกาศเลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 05/01/2565 ถึง 31/03/2565 ประกาศ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 04/01/2565 ถึง 28/02/2565 เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582