ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 24/09/2565 ถึง 30/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 21/09/2565 ถึง 31/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานโยธา) สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
3 21/09/2565 ถึง 07/10/2565 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรและตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 20/09/2565 ถึง 27/09/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สูงกว่าตำแหน่งคนงาน (ตามวุฒิการศึกษา) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 16/09/2565 ถึง 29/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
6 15/09/2565 ถึง 30/09/2565 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 15/09/2565 ถึง 30/09/2565 ลูกจ้างชั่วคราวคนพิการ (รายวัน) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 15/09/2565 ถึง 31/10/2565 วิศวกรโยธา,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า แขวงทางหลวงหนองคาย
9 14/09/2565 ถึง 30/09/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 13/09/2565 ถึง 31/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวันและสถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์สร้างทางลําปาง
11 12/09/2565 ถึง 30/09/2565 ประกาศแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๖ อัตรา แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 06/09/2565 ถึง 31/10/2565 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานโยธาและตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 06/09/2565 ถึง 30/09/2565 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง แขวงทางหลวงหนองคาย
14 06/09/2565 ถึง 31/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 06/09/2565 ถึง 31/10/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์สร้างทางลําปาง
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.