ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 24/01/2565 ถึง 28/01/2565 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา ศูนย์สร้างทางลําปาง
2 21/01/2565 ถึง 03/02/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
3 19/01/2565 ถึง 28/02/2565 เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักมาตรฐานและประเมินผล
4 18/01/2565 ถึง 13/01/2567 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 18/01/2565 ถึง 24/01/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 17/01/2565 ถึง 25/01/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 13/01/2565 ถึง 28/02/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานเลขานุการกรม
8 13/01/2565 ถึง 30/09/2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 13/01/2565 ถึง 28/02/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 06/01/2565 ถึง 24/01/2565 พนักงานธุรการ และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
11 06/01/2565 ถึง 06/03/2565 ประกาศเลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 05/01/2565 ถึง 31/03/2565 ประกาศ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
13 04/01/2565 ถึง 18/02/2565 เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
14 04/01/2565 ถึง 28/02/2565 เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
15 04/01/2565 ถึง 28/02/2565 ประกาศ เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 1
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582